Verwijzingen door collega tandartsen

Het is mogelijk dat u als tandarts-collega gebruik wilt maken van onze expertise. U kunt uw patiënten verwijzen voor endodontologie, implantologie, prothetische tandheelkunde en mondhygiëne behandelingen. Hierbij zijn de richtlijnen van de NMT betreffende verwijzingen van toepassing, wat betekent dat een verwezen patiënt niet opgenomen wordt in onze praktijk, tenzij u anders wenst.