Preventieplan VIP

Het belangrijkste onderdeel van het IJsselstate Preventieplan is de VIP- behandeling.

VIP staat in onze praktijk voor

  • Verzorging
  • Instructie
  • Preventie

Elk half jaar wordt u gezien door de preventie assistente en de tandarts. Voor uw gebit vindt er een uitgebreid verzorgingsprogramma en een controle plaats. Tandplaque en tandsteen worden verwijderd en uw gebit wordt gepolijst. Op indicatie worden er röntgenfoto's gemaakt. Daarnaast wordt er gekeken naar de aanwezigheid van gaatjes en andere problemen. Zo nodig wordt er met de tandarts een vervolgplan gemaakt en worden uw wensen doorgesproken.